Herlevløbsudvalget

Formålet med Herlevløbsudvalget er at sikre vellykket gennemførsel af Herlevløbet i samarbejde med bl.a. bestyrelsen og Sponsorudvalget.

Datoen for Herlevløbet er fastsat af bestyrelsen. 
 
Udvalget består af klubbens formand, kasserer, 1-2 øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 3-4 øvrige klubmedlemmer. Udvalget mødes i april for at lave tids- og aktivitetsplan ift. kommende Herlevløb. Udvalget inddrager via opslag på klubbens hjemmeside klubmedlemmer i aktiviteterne og informerer løbende bestyrelsen.
 
1-2 måneder efter Herlevløbet laver Herlevløbsudvalget en evaluering af indsatsen. Vigtige pointer gives videre til bestyrelsen samt indskrives i Drejebog for Herlevløbet.
 
Herlevløbsudvalget 2019 udgøres af medlemmer fra bestyrelsen samt følgende medlemmer:   
 
Peter Dall, Tine Kragh Nielsen, Per Klokmose, Kim Brandt, Henrik Østergren, Jens Havmand, Dan Havmand, Henrik Kousholt. 
 

Sponsorer og samarbejdspartnere