Klublokaleudvalget

Udvalget består af formanden, 1-2 bestyrelsesmedlemmer samt 3-4 øvrige klubmedlemmer.

Udvalgets formål er at sikre driften af klublokalet i samarbejde med bestyrelsen.
 
Udvalget mødes umiddelbart efter generalforsamlingen med bestyrelsen, der fortæller, hvad der er sket i klublokalet det sidste år.
 
Udvalget kan løbende komme med forslag til istandsættelser og nyindkøb til bestyrelsen. På det første møde eller ved et bestyrelsesmøde kan det aftales, at klublokaleudvalget skal varetage konkrete opgaver ift. klublokalet.
 
Klublokaleudvalget vælger selv sin formand og indkalder til møder efter behov.
 
Klublokaleudvalget udgøres i 2019 af følgende medlemmer:  
 
Kim Brandt, Dan Havmand, Søren Nielsen. Michael Jaque, Allan Hansen, Ulf Kelund og Peter Dall 

Sponsorer og samarbejdspartnere