Festudvalget

Der nedsættes efter behov forskellige festudvalg, der i samarbejde med bestyrelsen står for at arrangere en klubfest.

Der kan være følgende festudvalg:
  • Sommerfestudvalget
  • Julefrokostudvalget
  • Oktoberfestudvalget
 
Umiddelbart efter generalforsamlingen mødes udvalgene med bestyrelsen og aftaler tid, budget og deltagere for festen. Sted vil som udgangspunkt altid være klublokalet, der kan rumme 149 personer. Festudvalget udpeger en formand, der løbende har kontakt med bestyrelsen.
 
Hvis der er behov for at medlemmerne betaler fx for deltagelse i festen ...
 
Klubmedlemmer er velkomne til at foreslå andre festudvalg. Ved lodtrækning skal det tilstræbes, at der sker nyvalg af festudvalgsmedlemmer.
 
Ankermand for sommerfesten 2019 er Søren Nielsen 
Udvalg for julefrokosten 2019 er: Allan Pedersen, Jane Hessellund, Lone Rasmussen, Eva Christiansen, Jens Havmand, Birgit Rødgaard-Jessen Lund og Karsten Jensen 
 

Sponsorer og samarbejdspartnere