Sponsorudvalget

Sponsorudvalget er primært aktive i forbindelse med Herlevløbet. Udvalget følger op på tidligere indgåede sponsorkontrakter og fornyer disse ift. kommende Herlevløb, og informerer løbende bestyrelse samt Herlevløbsudvalget.

 
Sponsorudvalget kan også foreslå nye sponsorer til bestyrelsen. Bestyrelsen skal godkende nye sponsorer inden aftale indgås.
 
Sponsorudvalget udgøres af følgende medlemmer:  
Allan Amundsen og Allan Pedersen 
 
 

Sponsorer og samarbejdspartnere